O KURSIE:
4-TYGODNIOWY E-MAILOWY
KURS VIDEO
Ośrodek KARTA organizuje kurs e-mailowy dla początkujących archiwistów społecznych. Kurs obejmie 4 ważne i podstawowe działania archiwum społecznego (digitalizacja archiwaliów, przechowywanie, kwestie prawne i udostępnianie) i odbędzie się w lutym 2016 roku. Zapisać można się do końca stycznia.
Kurs będzie polegał na otrzymywaniu raz w tygodniu - w PONIEDZIAŁEK - e-maila z materiałami edukacyjnymi (w tym video) oraz ćwiczeniami i zadaniami do wykonania.
Po zakończeniu osoby, które wykonają poprawnie zadania, otrzymają potwierdzenie udziału w kursie.
Zapisz się
Więcej o kursie:
Krok 1. Digitalizacja archiwaliów m.in. odbitek, klisz, dokumentów
Krok 2. Przechowywanie archiwaliów i skanów - jak powinno się przechowywać archiwalia i ich cyfrowe odpowiedniki
Krok 3. Kwestie prawne związane z archiwaliami - m.in. jak wyjaśnić status prawno-autorski archiwalium lub jego cyfrowej wersji, jak ustalić licencję na ich wykorzystanie
Krok 4. Udostępnianie - jak stworzyć cyfrowe archiwum i jakie są możliwości działania w Internecie
Kurs jest organizowany w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
[system_scripts] [bot_catcher]